logo

Čerství absolventi

Naše agentura bohužel nemůže zprostředkovávat zaměstnání v Británii čerstvým absolventům – a to z toho jednoduchého důvodu, že první dva roky práce v Británii jsou pro absolventy poměrně jednoznačně určeny, místa se vypisují víceméně přesně na počet uchazečů a zprostředkovatelská agentura tedy v tomto systému nemá místo. Nicméně, abychom vám vyšli vstříc alespoň radou, níže naleznete základní popis toho, co vás jakožto čerstvého absolventa čeká.
Pokud se tedy rozhodnete jako čerství absolventi odejít do Británie, o jaké místo se můžete ucházet? Upřímně, v první chvíli příliš na výběr nemáte. První dva roky v britském zdravotnictví pro absolventy se nazývají Foundation Years 1 a 2 (FY1, FY2) a jsou ekvivalentem našeho „kolečka“. Během prvního roku musíte strávit alespoň tři měsíce na chirurgickém a tři na interním oddělení, zbytek strávíte u dalších specializací.
Jakožto lékař na těchto pozicích budete (řekněme si to otevřeně) „holkou pro všechno“. Budete odebírat anamnézy pacientům přijímaným na plánovaný příjem, odebírat krev, zavádět kanyly a katetry (to vše je v Británii práce lékaře, ne sestry) a obecně dělat jakoukoliv práci, která bude potřeba. Přitom se budete pohybovat v několikaměsíčních intervalech po různých odděleních, abyste získali přehled, jak to v nemocnici chodí a která specializace vám má co nabídnout.
Na druhou stranu, v Británii se vám budou starší lékaři věnovat mnohem více, než je tomu obvyklé u nás. Budete se také účastnit pravidelných výukových hodin (v rámci pracovní doby) a očekává se od vás, že se budete aktivně účastnit nejrůznějších výzkumů (byť sebenesmyslnějších – jde především o počet takovýchto výzkumů, který si můžete uvést v životopise pro získávání pozdějších míst).
Plat na FY pozicích je přibližně £22.000 ročně v prvním roce a £27.000 ve druhém. Pokud pracujete i na nočních službách (ne každá nemocnice umožňuje FY lékařům sloužit), dostáváte k tomuto platu podle četnosti práce v noci paušální příplatek 25-75%, nejčastěji se jedná o 50% příplatek (konečný plat je tedy, pokud můžete sloužit, typicky cca £33.000 v prvním roce a £42.000 ve druhém).
Pokud se chcete ucházet o zařazení do Foundation Programme, jako absolventi univerzity mimo Británii musíte nejpozději začátkem srpna zažádat centrální kancelář programu o uznání vaší kvalifikace. Není důvod, aby vám kvalifikaci neuznali, nicméně je to administrativní procedura, která si nějaký čas zabere. Také si budete muset zařídit registraci v General Medical Council (ekvivalent naší ČLK). Více informací naleznete na stránkách www.foundationprogramme.nhs.uk.
Pokud nemáte v úmyslu projít v Británii celým vzdělávacím systémem až do atestace, doporučovali bychom vám raději odpracovat první dva roky v ČR a teprve poté odejít do Británie. Budete v tu chvíli mít oproti svým vrstevníkům z Británie výhodu – zatímco oni budou pouze po “kolečku”, vy již budete mít poměrně značné zkušenosti z vaší specializace a budete si moci vybírat i “netrainingové” pozice (více viz v knize). V tomto okamžiku již vám také může naše agentura pomoci se zajištěním zaměstnání.
Pokud ale chcete projít celým kvalifikačním systémem (8 let) v Británii, může pro vás být varianta jít do Británie okamžitě po absolvování univerzity nejlepším řešením.

Zpět na hlavní stranu