logo

Pozice

Dlouhodobě nejžádanějšími specializacemi v Británii jsou anestezie, interní obory (zvláště obecný internista, neurolog, gastroenterolog nebo plicní lékař) a chirurgické obory (urolog, ortoped, břišní chirurg). Současný nedostatek lékařů je však tak velký, že jsme schopni pomoci s nalezeím práce lékařům téměř ve všech oborech. Kontaktujte nás a můžeme prodiskutovat možnosti nalezení práce v Británii právě pro Vás.

Britské názvy pozic procházejí v posledních letech mnoha změnami, proto zde uvádíme ve zkratce pozice nejčastěji inzerované a nejvhodnější pro vstup našich lékařů do britského zdravotnictví. Jedná se pouze o zkrácené, zjednodušené a neúplné podání, podrobnosti naleznete v knize Lékařem v Británii.

SHO (Senior House Officer)
Tento název již se dnes teoreticky neplatný, nicméně je zažitý a často používaný. SHO je mladý lékař s relativně malou praxí v oboru – typicky rok  až dva praxe ve své specializaci (v Británii ještě o další rok až dva více, mladí lékaři zde začínají dvouletým „kolečkem“ a ke specializaci se dostávají později). Nové názvy těchto pozic jsou ST1, ST2 nebo CT. No řekněte, nezní to uchu lahodně?

Staff Grade (starý název) nebo Specialty Doctor (nový název)
Jedná se o lékaře schopné pracovat relativně samostatně – obvykle od dvou až tří let praxe v oboru, ale není výjimkou, že tyto pozice zastávají i lékaři s mnohaletou praxí, zvláště pak cizinci.
Dá se říci, že po těchto lékařích je největší sháňka – nejsou pro nemocnici finančně nároční a  zastanou práce více než většina ostatních lékařů a Consultantů, protože ti velkou část energie musí věnovat studiu a Clinical Governance (viz záložka Clinical Governance).
Plat na pozici Staff Grade/Specialty Doctor může být od 36,000 do 68,000 liber ročně podle zkušeností a délky služby v NHS (britském zdravotnickém systému).

Consultant
Dosáhnout této pozice je cílem každého britského lékaře. Jedná se o pozici na úrovni našeho druhoatestovaného lékaře s tím rozdílem, že v Británii neexistuje náš systém primariátu a každý Consultant je tak „vlastním vedoucím“. Roční plat Consultanta ve veřejné NHS nemocnici začíná na cca. 74,000 librách ročně a může dosáhnout v závislosti na vykonávaných funkcích i více než dvojnásobku. O tyto pozice je však nesmírný boj i mezi Brity, takže získat pozici Consultanta přímo z ČR je velmi obtížné. Z tohoto důvodu doporučujeme i druhoatestovaným lékařům zvážit možnost pracovat jako Staff Grade/Specialty Doctor.

Resident Medical Officer neboli RMO

Tento typ pozic je často nabízen a inzerován s tím, že se jedná o atraktivní pozice na soukromých klinikách, což rozhodně nezní špatně – realita je ale ta, že soukromé nemocnice tyto lékaře (obvykle s minimální praxí) najímají jen proto, aby byly ze zákona kryté lékařskou přítomností v případě nějaké akutní události během nočních hodin. Přes den je pak RMO využíván k „sesterským“ úkonům – například provádí odběry krve, podává prášky proti bolesti apod. Takovýto lékař obvykle během týdenní nepřetržité služby má zajištěno od nemocnice ubytování i stravu, nemocnici ale nesmí opustit. Následující týden, který má volný, však žádné ubytování zajištěné nemá, a musí tedy buď pronajímat v okolí bydlení, které polovinu času nevyužívá, nebo létat zpátky „domů“, ať už to je kdekoliv. Práci na této pozici bych však nedoporučil. Důvodů je několik – začněme profesním růstem. RMO je slepá ulice – začnete-li pracovat jako RMO, v Británii se na vás již navždy dívají „skrz prsty“ a jakékoliv místo v oboru se vám bude shánět hůře, než když přijdete rovnou z České Republiky. Plat, i když na první pohled vypadá vysoký (1600-1900 liber týdně) nakonec díky tomu, že pracujete jen každý druhý týden, je přibližně 42,000-50,000 liber ročně, což je plat, na jaký dosáhnete i ve svém oboru. Pokud začnete po získání zkušeností v Británii pracovat jako Locum lékař ve svém oboru, bude váš plat mnohem vyšší. Také je třeba zvážit, jestli vám a vaší rodině bude vyhovovat systém práce týden nepřetržité služby v Británii/týden volna.

Práce jako Locum lékař

Locum pozice jsou vypisované buď přímo nemocnicemi (což není nijak zvlášť výhodné, jedná se prakticky o klasické zaměstnání na dobu určitou), nebo jsou „propůjčováni“ nemocnicím agenturami – a v takovém případě bývají výdělky až neuvěřitelně vysoké. Jdete-li do Británie především s úmyslem vydělat si, pracovat na těchto pozicích je pro vás nejlepším řešením. Vše má však své „ale“. V tomto případě se jedná o to, že od Locum lékařů se čeká již perfektní znalost prostředí, nedává se jim žádná „doba hájení“ a pokud nebudete splňovat nároky nemocnice, může se vám stát, že po dni nebo dvou vás vyzvou, abyste si sbalili kufry. Kromě toho závist funguje všude a pokud ostatní lékaři budou vědět, že jste Locum, máte vyšší plat a přitom uvidí, že se neorientujete, dají vám to náležitě najevo. Z tohoto důvodu obecně nedoporučujeme jít na Locum pozici přímo z ČR bez předchozí zkušenosti v Británii (výjimkou jsou situace, kdy nemocnice od začátku je s tím, že prostředí neznáte, srozuměna).

Co doporučujeme?

Jaká pozice je pro vás nejvhodnější, záleží především na tom, co si od pobytu v Británii slibujete. Pokud do Británie míříte především s úmyslem hmotného zajištění, ideální je varianta jít nejprve na cca půl roku pracovat jako Staff Grade nebo na podobnou pozici, protože takovou získáte nejsnáze a umožní vám v britském zdravotnictví se zorientovat. Poté, co se se systémem seznámíte, je pak vhodné jít na Locum pozici, kterou vám také rádi zprostředkujeme. Pokud se chcete především naučit nové věci, Locum pozice pro vás není vhodnou, protože od Locum doktora se neočekává, že se bude v rámci nemocnice vzdělávat – očekává se od něj zkrátka odvedená práce. V takovém případě se dá doporučit některá z pozic trainingových, případně i netrainingových, pokud se dohodnete s nemocnicí, že vám budou poskytovat další vzdělávání i na takovéto pozici. Více o trainingových a netrainingových pozicích najdete v knize Lékařem v Británii.

Zpět na hlavní stranu