logo

Zkratky

Jedním z problémů, na které narazíte, když začnete v Británii pracovat, je používáni zkratek. Britové stejně jako ostatní anglosaské národy milují své zkratky a akronymy a používají je neustále.  Pokud vás někdo uprostřed noční služby vzbudí telefonem a řekne “Jděte na A&E, ambulance veze RTANOF“, pravděpodobně nebudete příliš tušit, co se děje. Z tohoto důvodu zde najdete seznam alespoň několika desítek zkratek běžně používaných v britském zdravotnictví i v běžném životě.

Pokud narazíte na zkratku, která v seznamu chybí a měla by být podle vás doplněná, napište nám.

#  (Fracture) – zlomenina
A&E (Accident and Emergency) – pohotovostní příjmová ambulance v nemocnici
AAA (neboli Triple A) – abdominální aneurysma aorty
ABG (Arterial Blood Gasses) – rozbor plynů v arteriální krvi
ALS Course (Advanced Life Support Course) – kurz první pomoci pro zdravotníky
APLS Course  (Advanced Pediatric Life Support Course) – kurz pediatrické první pomoci pro zdravotníky
ATLS Course (Advanced Trauma Life Support) – kurz první pomoci při traumatech pro zdravotníky
BH (Bank Holiday) – státní svátky, obvykle připadají na pondělí
BNF (British National Formulary) – britský ekvivalent Farmindex brevíře, léková příručka
BP (Blood Pressure) – krevní tlak
BPH (Benign Prostate Hypertrophy) – benigní hypertrofie prostaty
CAP (Community Acquired Pneumonia) – zápal plic získaný mimo nemocnici
CCF ( Chronic Cardiac Failure) – chronické srdeční selhávání
CCU (Critical Care Unit) – viz ICU
CDU (Clinical Decision Unit) – lůžkové oddělení, kam se umístí pacienti z pohotovostní ambulance a čekají na vyšetření, často několik dní
CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) – resuscitace
CRF ( Chronic Renal Failure) – chronické renální selhávání
DU (Duodenal Ulcer) – duodenální vřed
Dx (Drugs) – pacientem aktuálně užívané léky
D/W (Daily Wardround) – denní vizita
EBM (Evidence Based Medicine) – medicína založená na důkazechEBW
(Estimated Body Weight) – hmotnost odhadovaná dle výšky
EMAU (Emergency Medical Admission Unit) – viz CDU
EUC (Electrolytes, Urea and Creatinine) – rozbor krve (biochemie)
FBC (Full Blood Count) – krevní obraz
FY1, FY2   (Fellowship year 1,2) – název pozice v prvních dvou letech po absolvování medicíny, viz kapitola Pozice v britském zdravotnictví
GA (General Anaersthetics) – celková anestezie
GP (General Practitioner) – praktický lékař
HCA (Health Care Assistant) – nemocniční zřízenec
HDU (High Dependency Unit) – ekvivalent naší chirurgické JIP, určen pacientům, kteří nejsou kriticky nemocní, ale potřebují zvýšenou péči
HMRC (Her Majesty Revenue and Customs) – Finanční úřad
HO (House Officer) – starší název pozic FY1, 2 – viz kapitola Pozice v britském zdravotnictví
HR (Human Resources) – personální oddělení, případně obecně personalistika
HTN (Hypertension) – hypertenze
Hx (History) – anamnéza
ICU (Intensive Care Unit) – ekvivalent našeho ARO oddělení, jednotka intenzivní péče pro kriticky nemocné pacienty
ITU (Intensive Therapy Unit) – viz ICU
IV  (intravenous) – nitrožilní/nitrožilně
IVDU (Intravenous Drug User/Abuser) – nitrožilní uživatel drog
LA (Local Anaesthetics) – lokální anestezie
LTRI (Lower Tract Respiratory Infection) – infekce dolních cest dýchacích
MCQ (Multiple Choice Question) – test s otázkami, kdy může být několik odpovědí správných
MMC (Modernising Medical Careeers) – nový systém vzdělávání lékařů
MOT (Ministry of Transport test) – ekvivalent naší STK
MRI (Magnetic Resonance Imaging) – magnetická rezonance
NGT (Nasogastric Tube) – nasogastrická sonda
NHS (National Health Service) – systém státního zdravotnictví
NI (National Insurance) – sociální/zdravotní pojištění, viz stejnojmenná kapitola
NINO (National Insurance Number) – číslo pojištění, britský ekvivalent rodného čísla
NKDA (No Known Drug Allergies) – bez známých alergií na léky
NVD (Normal Vaginal Delivery) – normální porod
O/A (On Arrival) – stav při příchodu do nemocnice
OD (Overdose) – předávkování
ODP (Operative Department Practitioner) – pozice odpovídající naší anesteziologické sestře
O/E (On Examination) – stav při lékařském vyšetření (nález)
PAYE (Pay As You Earn) – placení daní a pojištění z platu jako měsíční zálohy
PCA (Patient Controlled Analgesia) – pacientem ovládaná analgézie
PEARL (Pupils Equal And Reacting to Light) – zornice symetrické, reagující na světlo
PICU (Paediatric ICU) – dětské ARO
PMH (Past Medical History) – choroby prodělané v minulosti
R/W (Review) – revize
RA (Rheumatoid Arthritis) – revmatoidní arthritida
RTA (Road Traffic Accident) – dopravní nehoda
SHO (Senior House Officer) – starší název typu pozice
SpR, StR (Specialty Registrar) – názvy typu pozic
Us&Es nebo U&Es (Urea+Electrolytes) – viz EUC
UK (United Kingdom) – nejpoužívanější zkratka pro Velkou Británii
UTI (Urinary Tract Infection) – infekce močových cest
WBC, WCC (White Blood Count nebo White Cell Count) – počet bílých krvinek
WRS (Worker Registration Scheme) – systém povinné registrace zaměstnanců příchozích z nových členských zemí EU

Zpět na hlavní stranu